הורוסקופ

התאמה בין מזלות

הורוסקופ ב–וואלה! אסטרולוגיה

התבוננות נקודתית במערך כוכבים בפרק זמן נתון, מתוך רצון למצות את פוטנציאל האירועים, החוויות והעשייה של המערך הכוכבי למקסימום, במשבצת זמן ספציפית שמוגדרת כיום, שבוע, חודש, ואפילו שנה.

זווית הראייה של ההורוסקופ היא כללית ומובאת דרך פריזמה של שנים עשר מזלות, תוך הבנת מערך הכוחות של הכוכבים הנעים על פני גלגל המזלות הדמיוני של מערכת כוכבי הלכת הזו, בניגוד להורוסקופ אישי הנעשה על פי מערך כוכבים ספציפי של אדם תוך התחשבות במקום הלידה שלו, שעת הלידה ומקום הלידה.